top of page

PRAVILNIK O PRIZNANJIH ZKD MARIBOR

Izvršilni odbor Zveze kulturnih društev Maribor je na podlagi Statuta ZKD Maribor na svoji seji 17. septembra 2019. sprejel naslednji

 

PRAVILNIK O PRIZNANJIH ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV MARIBOR

 

  1. člen

 

Zveza kulturnih društev Maribor (v nadaljevanju ZKD Maribor) podeljuje naslednji priznanji:

  • »Medaljo Janeza Karlina - ZKD Maribor« za umetniške dosežke, organizacijske zasluge ali za izjemno gmotno podporo pri delovanju kulturnih društev in zveze

  • »Priznanje Janeza Karlina - ZKD Maribor« za sodelovanje v programih kulturnih društev in zveze

Priznanji sta poimenovani po Janezu Karlinu (1922-2019), ki je več kot 30 let uspešno vodil krovne organizacije kulturnih društev – predhodnice ZKD Maribor.

2. člen

 

»Medaljo Janeza Karlina - ZKD Maribor« lahko prejmejo

  • včlanjena kulturna društva, ki skozi najmanj desetletno obdobje izkazujejo nadpovprečne rezultate v kakovosti in množičnosti svoje dejavnosti, ali druge organizacije, ki pomembno podpirajo kulturna društva, zvezo oz. ljubiteljsko kulturno dejavnost sploh;

  • posamezniki, ki v kulturnih društvih skozi več let dosegajo nadpovprečne rezultate, se izkazujejo z uspešnim organizacijskim delom ali na druge načine pomembno podpirajo delovanje kulturnih društev in zveze.

»Priznanje Janeza Karlina - ZKD Maribor« lahko prejmejo posamezniki ali organizacije za odlično sodelovanje v programih ZKD Maribor in vanjo včlanjenih kulturnih društev.

3. člen

 

Podelitev priznanja lahko predlaga vsak član kulturnega društva, včlanjenega v ZKD Maribor ali organi teh društev in same zveze. Predlog  posredujejo Izvršilnemu odboru ZKD Maribor, ki o njem odloči.

 

4. člen

 

Priznanje se podeli na svečan način na prireditvi kulturnega društva ali zveze.

5. člen

 

ZKD Maribor vodi Knjigo priznanj ZKD Maribor, kamor se vpiše ime in priimek prejemnika priznanja ter naziv predlagatelja. Knjiga je na vpogled  javnosti.

6. člen

 

Posebna in najvišja oblika priznanja v ZKD Maribor je naziv »Častni član ZKD Maribor«, o katerem po Statutu ZKD Maribor na predlog Izvršilnega odbora zveze odloči Zbor članov ZKD Maribor. S posebno Diplomo o častnem članstvu se razglasi na prireditvi ob Dnevu kulturnih društev ZKD Maribor.

7. člen

 

Pravilnik stopi v veljavo z dnevom sprejema na seji Izvršilnega odbora ZKD Maribor.

 

                                                                                               

V Mariboru, 17. 9. 2019.

Predsednik ZKD Maribor

 mag. Franci Pivec

bottom of page