top of page
mv-0361.jpg

O nas

ZKD Maribor združuje kulturna društva iz občin Duplek, Hoče-Slivnica, Maribor, Miklavž, Rače-Fram in Starše.

Zgodovina

Poslanstvo

  • Black Facebook Icon
B9009X9027.JPG

Poslanstvo zveze je ves čas enako: s povezanostjo v lokalnem okolju krepiti vlogo in pomen kulturnih društev pri širjenju kulturnih vrednosti v družbeni skupnosti, še posebej na način aktivnega udejstvovanja ljudi v kulturnem ustvarjanju. Država od leta 1997 podpira te dejavnosti preko mreže izpostav Javnega sklada za kulturne dejavnosti, zato ZKD Maribor tesno sodeluje z JSKD območna izpostava Maribor pri oblikovanju in izvajanju skupnega programa kulturnih društev.

 

Zveza avtonomno zastopa interese kulturnih društev v lokalni samoupravi in preko članstva v ZKD Slovenije tudi na ravni države.

ZKD Maribor so na pobudo Vekoslava Špindlerja ustanovila kulturna društva s širšega področja mesta že v začetku dvajsetih let prejšnjega stoletja. Med II. svetovno vojno so jo nemške zasedbene oblasti obenem s vsemi slovenskimi kulturnimi društvi prepovedale, po vojni pa se je obnovila in delovala pod različnimi imeni (Zveza Svobod, Zveza kulturno-prosvetnih organizacij, Zveza kulturnih organizacij), od leta 1997. pa spet nosi prvotno ime. Takrat so kulturna društva nekdanje občine Pesnica (sedaj občine Šentilj, Pesnica in Kungota) ustanovila svojo zvezo, v nekdanji občini Ruše (Lovrenc, Selnica, Ruše) so zvezo ukinili, ZKD Maribor pa danes združuje društva iz občin Duplek, Hoče-Slivnica, Maribor, Miklavž, Rače-Fram in Starše in je ena najmočnejših v Sloveniji.

bottom of page